mega888 تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی – سامانه اموزشی کویک سافت

تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی

Sub En_TO_Fa(Label1 As Label,Text As String) As String
	
	Label1.Text=Text.Replace("0","٠").Replace("1","١").Replace("2","٢").Replace("3","٣").Replace("4","٤") _
	.Replace("5","٥").Replace("6","٦").Replace("7","٧").Replace("8","٨").Replace("9","٩")
	Return Label1.Text
End Sub

 

دیدگاه خود را بنویسید